Prijímanie rozhodnutí v rámci štruktúrovanej spolupráce (Článok 46, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: