Ratifikácia a platnosť zmluvy o Európskej únii (Článok 54, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: