Získavania správ na základe vzbudenia dôvery (Zlomok desiaty, Zvitok prvý)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: