Problémy s výučbou informatiky, riešenie ktorých podporuje elektronický strom vedomostí

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: