Členenie textu (znak, slovo, veta, riadok, odsek, strana, kapitola)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: