Titulný pás MS Word (vrchný riadok v okne MS Word)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: