Horný a dolný index (výber v MS Wod)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: