Kde máme vytvárať tabuľky - v MS Word alebo MS Excel?

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: