Je možné so staršou verziou MS Word otvoriť dokument z MS Word 2016?

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: