Listové tajomstvo, tajomstvo prenášanej informácie

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: