Norma STN 01 0166 - Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: