Tlačidlá na ovládanie okna aplikácie

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: