Učiteľ informatiky alebo školiteľ (využitie stromu vedomostí MS PowerPoint)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: