Motion blur

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Links

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: