Blur: 2D moving average

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: