Hmotnosť a jej jednotka - kilogram (kg)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: