Nemembránové organely – fibrilárne (vláknité)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: