Ciele, princípy a prístup k procesu informatizácie v období 2014 – 2020

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: