Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako ústredný orgán štátnej správy

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: