Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb pre občanov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: