Zlepšenie využívania údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: