Integrovaný informačný systém verejnej správy (IISVS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: