Druhá fáza rozvoja informatizácie orgánu verejnej moci

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy: