eIDAS (Nariadenie o Elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách) - slovník pojmov NKIVS

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Linky

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: