Vnútroštátne príslušné orgány a národné jednotné kontaktné miesto (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy: