ODDIEL 4 - OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy: