Prípravné práce pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: