Predmet záväzných podmienok uskutočňovania stavby

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy: