Ustanovenia ku konaniu o povolení terénnych úprav, ťažobných alebo s nimi súvisiacich prác (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: