Nepredvídaný nález kultúrne cenných predmetov, chránených častí prírody, detailov stavby, archeologický nález (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: