Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. júla 2005 (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: