Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013 (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: