Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015 (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: