HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ (Zákon o základních registrech)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: