Využívaní referenčních údajů z registru obyvatel pri volbách (Zákon o základních registrech)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: