HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: