Vymezení pojmů (zákon o kybernetické bezpečnosti, §2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: