Principle III - Legal regulation of remote sensing activities (Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space, UN)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: