Evidencia vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie a právnych úkonov vykonaných prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (§ 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: