Údaje zapisované do registra prevádzkarní integrovaných obslužných (§7, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: