Povinnosti v súvislosti s činnosťou prevádzkarne integrovaného obslužného miesta (§7, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: