Vyčiarknutie prevádzkarne integrovaného obslužného miesta podľa § 7, ods. 2, písm. b) tohto zákona (§7, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: