Ďalšie osobitné povinnosti orgánu verejnej moci v súvislosti s agendou elektronických schránok (§ 16, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: