Elektronické podanie a elektronický úradný dokument (§ 24 - 28, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: