Povinnosť umožniť pri úradnej elektronickej komunikácii používať na účely identifikácie identifikátor osoby (§ 20, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: