Fikcia riadneho splnenia povinnosti podať elektronické podanie (§ 25, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: