Elektronické doručovanie podľa tohto zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných rúk (§ 31, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: