Posudzovanie neúčinnosti elektronického doručenia (§ 33, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: