Obligatórne obsahové náležitosti návrhu podľa § 33, ods. 1 tohto zákona (§ 33, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: