"Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka" (§ 44, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: